Clubblad Commandeurs KoutBridgen en het lidmaatschap van Bridgeclub “De Commandeur” betekent meer. U ontvangt ook vier keer per jaar Commandeurs Kout, het clubblad voor leden.

Inhoud

Daarin staan nieuws en wetenswaardigheden over bridgen. Maar ook bespreekt de redactie bridgeproblemen en u leest verhalen over mensen en de vereniging.